Actie ter ondersteuning van de Civiele Bescherming

Actie ter ondersteuning van de Civiele Bescherming

Beste vrienden,

wij zijn bezig met een heel belangrijke actie ter ondersteuning van de Civiele Bescherming en daarom wil ik in het kort toch even dieper ingaan op wat deze mensen allemaal voor ons betekenen. Deze organisatie biedt hulp bij kleine en grote rampen. Zij biedt versterking bij hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt 450 beroepsleden en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Nu er plannen zijn om 2 of 3 eenheden in Vlaanderen op te doeken bindt parlementslid Katia Segers terecht de kat de bel aan en drukt op de alarmknop. Ze vat met de volgende woorden dan ook de hele situatie terecht samen met de volgende woorden:

De plannen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om de Civiele Bescherming te hervormen, dreigen de veiligheid van alle bewoners van Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in het gedrang te brengen. Jambon wil immers één of zelfs twee van de drie eenheden in Vlaanderen opdoeken, omdat ‘snelheid van interventie’ voor hem niet langer een criterium hoeft te zijn in de werking van de Civiele Bescherming. Sp.a Liedekerke protesteerde zaterdag samen met de mensen van de Civiele bescherming en de andere lokale politieke partijen tegen die gang van zaken. 

De plannen van Jambon zorgen voor beroering in gans Vlaanderen. De Minister wil het takenpakket van de Civile Bescherming reduceren: niet langer lokale eerstelijnshulp, maar enkel gespecialiseerde diensten op vlak van CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen), "Search and Rsecue" en "Crisis Management / Heavy Support".

Volgens de minister kunnen gerust een aantal van de zes operationele eenheden opgedoekt worden. De minister is immers van oordeel dat de factor "snelheid" niet langer een criterium moet zijn voor het werk van de Civiele Bescherming, zo stelde hij in de Kamer op 4 februari 2016.

Met dat laatste kunnen wij het onmogelijk eens zijn: bij rampen telt elke minuut, elke seconde. Twee of vier van de zes operationele eenheden sluiten, zoals de plannen nu vorliggen, leidt onvermijdelijk tot langere responstijden bij een ramp. Zeker wanneer de interventie uit Brasschaat - wat de enig overblijvenede eenheid in Vlaanderen zou worden - zou moeten vertrekken.

We weten immers sinds eergisteren dat Antwerpen de stad en regio is met de zwaarste filedruk. Met de sluiting van kazernes zet Minister Jambon de veiligheid van de mensen op het spel.

Daarom hebben we aanstaande zaterdag op de markt van Liedekerke de mensen van de verschillende operationele eenheden samen de lokale politici geprotesteerd tegen de dreigende sluiting  van operationele eenheden. De marktbezoekers hebben massaal een petitie voor het behoud van de operationele eenheden ondetekend (ondertussen 4000 handtekeningen, online en op papier) en 1000 raamaffiches verspreid.

Op vrijdag 31 maart '17 is een grote solidatiteitsactie t.v.v. de Civiele Bescherming vanaf 19u00 in het Pastoriepark te Liedekerke. Ik roep dan ook massaal af te zakken naar desbetreffende locatie.

Artiesten met hun hart op de juiste plaats zullen ook aanwezig zijn want we hebben toezegging gekregen van Hanny-D, Paul Severs en Christof Chapsis om het muzikale aspect van deze actie in goede banen te leiden. Dat er in ons landje bespaard moet worden kan ik inkomen maar dat mag nooit gebeuren op de veiligheid en het welzijn van de burgers. In tijden als deze is het veiligheidsgevoel bij de mensen van onschatbare waarde!!

Groeten,

Andre Van Leemput

 

 

 

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Agenda optredens

Volg mij ook op Facebook

Hanny-D op Ment-TV

Download songs op iTunes